Data Pegawai BPKAD Kota Madiun

  1. Berdasarkan Eselon/Jabatan dan Jenis Kelamin.
NO JABATAN/ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 ESELON I
2 ESELON IIA
3 ESELON IIB 1 1
4 ESELON IIIA 1 1
5 ESELON IIIB 2 1 3
6 ESELON IVA 4 5 9
7 ESELON IVB
8 STAF 12 11 23
9 KONTRAK 1 1
10 UPAHAN 7 7
JUMLAH 28 17 45

 

2. Berdasarkan golongan

NO PANGKAT /GOLONGAN L P JUMLAH
1 Pembina Utama Muda  ( IV/c ) 1 1
2 Pembina Tingkat I ( IV/b )
3 Pembina  ( IV/a ) 3 2 5
4 Penata Tingkat I  ( III/d ) 3 1 4
5 Penata   ( III/c ) 2 3 4
6 Penata Muda TK I  ( III/b ) 1 6 7
7 Penata Muda  ( III/a ) 4 3 7
8 Pengatur Tingkat I ( II/d ) 2 2
9 Pengatur ( II/c ) 2 1 3
10 Pengatur Muda Tingkat I ( II/b ) 1 1 2
11 Pengatur Muda ( II/a )
12 Juru Tingkat I  ( I/d ) 1 1
13 Non PNS 8 8
JUMLAH 28 17 45

 

3. Berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN L P JUMLAH
1. S2 ( magister ) 4 3 7
2. S1 ( sarjana ) 8 8 16
3. DIII (DIPLOMA III) 1 1 2
4. SLTA 14 5 19
5. SLTP
6. SD 1 1
  JUMLAH 28 17 45